Siemens oferă un pachet de servicii complete pentru a vă asista la construcţia, proiectarea, alimentarea, instalarea şi darea în exploatare a soluţiilor de măsurare pentru platforme industriale complete. În plus, garantăm service neîntrerupt, şi după vânzare, bazat pe o documentaţie accesibilă soluţiei platformei dumneavoastră.

Tehnologia de măsurare Siemens folosită în lumea reală este o ofertă multifaţetată. De exemplu, furnizăm toate instrumentele de teren de la o singură sursă, în conformitate cu cerinţele multor clienţi. Abordarea noastră „cumpărături cu o singură oprire” include atât senzorii cât şi elementele de acţionare. Siemens sprijină tehnologiile integrate în ceea ce priveşte instrumentaţia dumneavoastră procesuală completă până la integrarea cu sistemul dumneavoastră procesual de control. Componentele şi sistemele industriale adiţionale sunt integrate accesibil în cadrul instalaţiei complete şi asigură fluxuri procesuale uniforme.

Privire generală asupra portofoliului nostru de servicii:
Lucrări tehnologice şi planificare în cadrul uzinei efectuate de o echipă experimentată în domeniul administrării proiectelor.
Asistenţa specializată în cadrul selecţiei şi utilizării instrumentelor de teren.
SIPLAN C/E este un software de ultimă generaţie disponibil pentru realizarea de aplicaţii tehnologice eficiente precum şi pentru procesarea comenzilor. Acest program este de asemenea foarte util pentru furnizarea unei documentaţii reale către client.

Documentaţia unităţii cuprinde:
– Documentaţia de bază, inclusiv specificaţii referitoare la dispozitive, liste de produse şi de utilizare.
– Documentaţie la un nivel mai ridicat, inclusiv concepte legate de unitate, procese, identificare şi legare la pământ.
– Documentaţie mecanică, inclusiv diagrame de montare şi instalare, cuplaje, traseul cablurilor.
– Documentaţie electrică, inclusiv diagrame de circuit şi racordare la reţea, liste cabluri.

Specificarea şi livrarea tuturor instrumentelor de proces necasare.
Pregătire intensivă pentru instalare.
Furnizarea sigură a materialului de instalare.
Instalare şi/sau supravegherea instalării.
Dare în exploatare şi/sau supravegherea dării în exploatare.
Gamă largă de servicii de asistenţă tehnică post-vânzare.

Oricare ar fi soluţiile pe care vi le oferim, ne concentrăm mereu asupra valorii ce ne este atribuită de către client.