Comunicare

SIMATIC PDM (Manager Aparate Proces) este un instrument universal nebrevetat folosit la configurarea, parametrizarea, darea în exploatare, diagnosticarea şi întreţinerea aparatelor de teren inteligente (senzori şi elemente de acţionare) şi componentelor de teren (I/O-uri la distanţă, multiplexere, aparate pentru camera de control, regulatoare compacte).
Peste 1,200 de aparate de proces provenind de la mai mult de 100 de producători sunt susţinute de SIMATIC PDM. Design-ul şi funcţia dispozitivelor pot fi descrise folosind Limbajul de Descriere pentru Aparatele Electronice (EDDL) ce se bazează pe standardul internaţional principal EDD (Descriere Aparate Electronice; IEC 61804). SIMATIC PDM foloseşte asta pentru a crea în mod automat o interfaţă uşor de folosit care să furnizeze informaţiile cerute cu privire la aparatele de proces.

Extinderea şi standardizarea EDDL la Nivelurile 1 şi 2 de Mărire înseamnă că o gamă largă de funcţii importante sunt disponibile în EDD, inclusiv arhitectura unificată OPC. Comunicarea cu aparatele de proces se face prin intermediul HART, PROFIBUS sau protocoalelor alternative. SIMATIC PDM poate fi folosit ca şi instrument de parametrizare nebrevetat precum şi în versiunea integrată în mediul SIMATIC Step7/PCS 7. SIMATIC PDM face faţă atât cerinţelor de teren cât şi acelora pentru un sistem tehnic central şi reparaţii şi întreţinere centralizată.

HART – protocol de comunicare de câmp
Standardul de comunicare HART® este larg folosit pentru instrumentaţia de câmp. Dispozitivele HART sunt definite de HCF (Fundaţia de Comunicare HART). Standardul HART se întinde de la semnalele analogice 4 până la 20 mA până la semnale digitale HART modulate, de calitate industrială. Avantajul este combinaţia de transfer de valori de măsurare analogice testate şi comunicarea digitală simultană cu transfer bidirecţional, aciclic. Devine astfel posibil transferul de informaţii de diagnosticare, întreţinere şi proces de la instrumentaţia de câmp către sisteme aflate la un nivel superior. Seturile standardizate de parametrii pot fi folosite pentru operarea neproprietară a tuturor dispozitivelor HART. Descrierile de dispozitive HART sunt folosite la integrarea dospozitivelor HART în SIMATIC PDM. Se asigură astfel operarea şi punerea uşoară în uz a instrumentaţiei de câmp, chiar şi în locaţii inaccesibile.

PROFIBUS
Soluţiile de automatizare decentralizate bazate pe fieldbus-uri deschise constituie în prezent un etalon în multe domenii din industria de producţie şi proces. Avantajele comunicării digitale pot fi exploatate pe deplin doar în combinaţie cu field bus-uri, incluzând rezoluţia îmbunătăţită a valorilor de măsurare, opţiunile de diagnosticare şi parametrizarea de la distanţă. PROFIBUS este în prezent cel mai de succes field bus deschis, oferind o platformă flexibilă pentru o varietate de aplicaţii. Bazat pe standardul IEC 61158, este o investiţie sigură şi potrivită pentru comunicarea rapidă în automatizarea de producţie şi proces. Acesta este primul field bus ce îndeplineşte cerinţele ambelor sectoare menţinând un standard înalt de comunicare. PROFIBUS PA este modelat după necesităţile industriei de proces, asigurând atât alimentarea cu energie pentru aparate cât şi comunicarea între aparate şi sistemele superioare. PROFIBUS PA este intrinsec sigur şi poate fi folosit în zonele periculoase.
   
Foundation Fieldbus
Instrumentaţie de câmp pentru măsurarea presiunii şi temperaturii şi elemente de acţionare sunt de asemenea disponibile pentru bus-ul FF, intrinsec sigur. Comunicarea prin intermediul FF se bazează de asemenea pe standardul EDD şi oferă astfel şi avantajele comunicării digitale.

Managementul Resurselor cuprinde toate activităţile şi măsurile destinate menţinerii şi creşterii valorii unei instalaţii. Aceasta include în primul rând lucrări de reparaţii şi întreţinere care să-i mărească valoarea (management al resurselor specific instalaţiei), pe lângă managementul de afaceri, managementul de proces şi optimizarea proceselor. SIMATIC PDM este compatibil în special cu managementul resurselor specific instalaţiilor datorită funcţionalităţii sale cuprinzătoare pentru configurare, parametrizare, punere în uz, diagnosticare şi întreţinere a dispozitivelor şi componentelor de teren inteligente.

Pentru a furniza rezultate detaliate şi sigure, sistemele de management al resurselor necesită un număr mare de informaţii de bază.
SIMATIC PDM poate furniza datele referitoare la aparat necesare pentru managementul resurselor specific instalaţiilor şi să le transfere către sistemele de mangement superioare în format XML prin intermediul unei interfeţe uniforme. Se bazează pe descrierile de aparate (EDD) ce sunt independente de sistemul de operare. Extragerea informaţiilor şi interpretarea rezultatelor sunt independente de tipul de aparat, astfel că este irelevant dacă aparatul este un senzor sau un element de acţionare, un dispozitiv PROFIBUS sau HART. Totuşi, SIMATIC PDM este mult mai mult decât un simplu aparat de înregistrare a datelor pentru sistemele superioare de management al resurselor. El oferă de asemenea şi o gamă largă de funcţii de management al resurselor.